Như tiêu đề...anh em ai có rom gốc PI N005 cho em xin với ạ...em úp rom kia giờ nó bị ngược cảm ứng bấm ngộ lắm ạ ...thank các bác