như tiêu đề mình có nhận máy sony c6603 .
bị mật khẩu vẻ màng hình . đả flash tool lại nhưng vẩn không được .
ace đả gặp qua xinh chỉ giáo ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]