Lại ăn e sky a760s lỗi bộ nhớ(emmc) treo s/w đỏ
do khách iu công nghệ hiii
úp rom offline k an thua chạy 60=>70% đứng khự
nay ms có thời gian làm
đục emmc đã lên ok
http://www.mediafire.com/view/hlu5vcjbptpbime/C360_2015-04-12-13-38-40-168%20copy.jpg
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]