e có con s6 edge 925f.. đầu tiên e nghịch rom cook của bác Mạnhit port từ note7 cho s6 edge. sau đó e về rom gốc thì bị mất imei và baseband. sau đó e cố chạy đi chay lại nhiều lần ko đc. e lại root và cài recovery.rồi ỡ tay wipe storage . hiện tại máy chỉ khỏi động là vào thẳng recovery luôn.mong các a giúp đỡ