Chia sẻ Đếm chân ic Lumia


Khi Nokia cho ra đời Lumia windows Phone nên người xử dụng vẫn hay dùng hàng Nokia
Mua dùng cũng khá nhiều và đến lúc nào đó
Giận vợ hay tức con bồ ,hay té sông tắm giếng nên cần ace thợ chúng ta ra tay đề khắc phục sự cố
Có 1 số ic vẫn không có vỉ làm chân ,và cần cách đếm chân chân ic cho phù hợp
Nay mình hướng dẫn cho ace ai chưa biết đếm chân và đóng ic ai biết rồi like cái rồi đi ra [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Cách đếm chân theo Schematic cho phù hợp ,tuy nhiêu qua quá trình làm thấy Schematic vẫn còn nhiều thiếu sót
Mình sẽ cung cấp thêm vào những bài post sau


Cách đếm chân theo Schematic

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Cách đóng 1 số ic Lumia

<strong>