Như tiu đề anh em gặp cứ múc khỏi phải tìm mất time.vì mình vừa lấy máy mới test thử ok nên chia sẻ cho ae.anh em luu ý con này dùng chíp xgol chứ kg phải MT như 108.và 1 điều đáng mừng nửa là con này dùng cáp óp lưng của N100-N101.nếu kg có cáp này ae dùng đầu cáp đa năng dct4.1202 G-I là ok