Nhận máy trong tình trạng 1%pin,test máy thì máy vẫn hoạt động bình thường full mọi chức năng!
Sạc thì vẫn vào đầy pin vẫn xài lâu bình thường nhưng phần trăm pin thì vẫn ko thay đổi ngoài con số 1 đó!
Thay pin,thay sạc,thay ic sạc,đo trở kháng 4 tiếp xúc trên main vẫn ok hết,restore lại vẫn ko hề hấn gì hết
Và hình ảnh dẫn chứng ic gây ra bệnh trên :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Máy xài bình thường,chỉ có cái nhỏ ấy khác thường mà phải thay luôn cpu gsm mới hết bệnh!
Bệnh này cũng ít gặp!Khách thấy khó chịu yêu cầu làm thì mình cứ lụm lúa thôi![Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]