như trên iphone lúc gọi đèn màn hình ko tắt mình đã thay cảm biến vẫn not ok ae còn cách nào giúp vời thaks nhiều

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]