Máy trong tình trạng nghe gọi loa trong,loa ngoài,mic vẫn bình thường còn nghe nhạc thì khoảng 15-30 phút là mất âm thanh trong khi mọi vấn đề khác là bình thường
Tắt máy khởi động lại là bình thường hết nhưng cứ nghe nhạc khoảng time trên là bị như củ và khi bị vậy thì máy sẽ tự lên nguồn,ấn phím volume chỉ lên cái chuông,ko chỉnh được âm lượng
Nguyên nhân pan này là ở đây:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Pan này hơi hiểm,vì mọi thứ vòng ngoài dây dưới,dây trên ,áp cấp....đều test hết vẫn not ok.Nếu đánh mạnh sẽ tới audio và chỉ mất time
Chung đường với nó thì R37 cũng không loại trừ,câu tắt R14 thì máy sẽ hao nguồn 1 chút xíu[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Hôm nay trời nắng đẹp quá,chúc anh chị em vui vẽ, kiếm thật nhiều lúa nhé!

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]