Mò mẫm vì bị dính mấy cây khách nhập icloud khi xem máy do mình không để ý lên chia sẻ cho anh chị em cách bảo vệ mình khi giao trứng cho ác

1- Vào cài đặt - cài đặt chung - Giới hạn - Đặt pass giới hạn - Chọn phần Tài Khoản - Tích vào phần Không cho phép thay đổi - Giờ chỉ có thánh mới làm được

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

2- Sau khi đặt thoát ra ngoài icloud sẽ bị ẩn nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]


3- Có thể cho tài khoản của mình vào và chọn ẩn luôn cho chắc Chúc anh chị thành công