TRẦN LƯƠNG IPHONE - 51 NGÔ QUYỀN

Chúng tôi nhận chuyển máy Iphone 4 từ Mỹ mạng AT&T thành bản quốc tế miễn phí cho quý khách hàng mua bất kỳ 1 đồ chơi nào trong tiệm chúng tôi.

Điều Kiện Máy :
- Máy là iPhone 4 nhà mạng AT&T từ Mỹ .
- Máy đã hết hợp đồng với nhà mạng .
Máy iPhone của bạn sẽ rơi vào tình trạng như sau :

T1: Máy không có hợp đồng hoặc hết hợp đồng
T2: Máy có hợp đồng 2 năm
T3: Máy ko có hợp đồng phân phối sẵn từ Apple thường là máy word ,chỉ có 1 phần là lock

Chúng tôi sẽ kiểm tra số iMeil của quý khách sau đó sẽ báo trực tiếp cho quý khách luôn.Nếu máy đủ điều kiện để chuyển thành quốc tế thì chúng tôi sẽ tiến hành unlock thành quốc tế miễn phí cho quý khách.

Mọi thông tin xin liên hệ Trần Lương - 0977 477 997 .

Chúc các bạn xài máy có sim ghép được tung chăn .Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]