SCL21 4.0.4 Tiếng Việt Edited Trên Rom Stock

Nobita

<font color=green><b>Moderator</b></font>
#1
Samsung Galaxy S3 SCL21 Unlock - Tiếng Việt Edited Full Fix All

SCL21 Tiếng Việt Edited Trên Rom STock: (Ổn Định - Mượt Mà)

*Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
*Xoá App Nhật
*Fixed SMS

Link: :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Recovery :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Root :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.(Rom Flash With Odin)​

Xem thêm :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.