N960F Unlock | Samsung Note 9 N960F Mở Mạng

#1
N960F Unlock | Samsung Note 9 N960F Mở Mạng
Samsung Note 9 N960F Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung Note 9 N960F Unlock Network By Code Samkey

Mã:

@thanhnamPDAviet
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM3]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL : SM-N960F
VER : N960FXXS2ARL3/N960FOXM2ARK2/N960FXXU2ARI4/N960FXXS2ARL3
IMEI : 359443097275225
S/N : RF8K903L0Z
U/N : CE071827A0C3B40
Loading ADB...
----Vui lòng
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
or
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
để thấy link----


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.