J610F Unlock | Samsung J610F Mở Mạng

gsm3mien

New member
#1
J610F Unlock | Samsung J610F Mở Mạng
Samsung J610F Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung J610F Unlock Network By Code Z3X Pro
Mã:

@thanhnamPDAviet
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-J610F
Android version: 8.1.0
PDA version: J610FXXU1ARK5
CSC version: J610FOJM1ARK3
Phone version: J610FXXU1ARI1
Product code: SM-J610FZRDKSA
CSC country code: KSA
CSC sales code: KSA
Phone SN: R58KB7AP93W
IMEI: 352812108822984
HW version: REV0.5A
RF cal date:...
----Vui lòng
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
or
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
để thấy link----


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.