J105Y Unlock | Samsung J1 mini 2016 J105Y Mở Mạng

gsm3mien

New member
#1
J105Y Unlock | Samsung J1 mini 2016 J105Y Mở Mạng
Samsung J1 mini 2016 J105Y Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung J1 mini 2016 J105Y Unlock Network By Z3X Pro

Mã:

@thanhnamPDAviet

Searching Samsung modem... detected COM103
Reading phone info...
Model: SM-J105Y
AP version: J105YDVS0ARC1
CSC version: J105YVAP0AQI1
CP version: J105YDVU0AQI1
Product code: SM-J105YZWAVAP
Phone SN: R28H51JRE6K
IMEI: 358429070765481
Unique number: CFN009DD9D41743
Unlocking... OK...
----Vui lòng
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
or
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
để thấy link----


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.