i897 2.3.7 Tiếng Việt up qua recovery

Nobita

<font color=green><b>Moderator</b></font>
#1
Tất cả các file phía dưới được nén trong 1 file này :

Download :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Hướng dẫn :

1/ Up rom stock I897UCJF6 :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

(Kiểm tra trước nếu có recovery 2e thì bỏ qua bước này luôn)

Bấm volume
"up"
+
"down"
+
"power"
, nhả phím nguồn và giữ tiếp 2 phím còn lại để vào recovery.

2/Cài recovery:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


_Copy và đổi tên thành update.zip vào bộ nhớ máy.
_Bấm phím vào recovery rồi chọn update.zip, reinstall packages
để cài recovery.

3/ Cài bootloader Gingerbread:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


4/ Up rom 2.3.7 Tiếng Việt:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
(TESTED)

Up tiếp file
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
để có Market, Google App...

(P/S: Copy file Rom, Gapp vào bộ nhớ trong, Wipe factory, Wipe cache, Wipe davil cache trước khi install rom).
[h=4][/h]

Xem thêm :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.