G900D Tiếng Việt Full - Galaxy S5 SC04f nạp bằng Odin