E370K 4.2.2 Rom S4 mini Fix sms

Nobita

<font color=green><b>Moderator</b></font>
#1
Rom S4 mini E370K 4.2.2 Fix sms


Build trên stock NF1.

Fix SMS không giới hạn.

Xóa kí tự hàn,ap hàn và Knox.

Mod lại launch và widget

DOWNLOAD :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Xem thêm :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

kpkgsm

Junior Member
#3
Thanks for The Rom.. :)

but i also need convert Firmware for this model anyone have ??
thanks in advance
 

badungmobile

Junior Member
#12
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
https://docs.google.com/uc?id=0B4VqS...xport=download[/URL]


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Xem thêm :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.