2730c mất sóng do mất áp cấp

Nobita

<font color=green><b>Moderator</b></font>
#1
2730c mất sóng do mất áp cấp

Hôm nay nhận cây 2730C mất sóng đã qua tay thợ khác sửa rồi,máy dò mạng không được luôn.Pa và trung tần đã hàn khò be bét nhựa thông,sau 1 hồi đo đạt thì thấy mất áp vbat_TX và vbat_RX do con ic N7590 cấp cho trung tần N7505 tại chân H2,L12(N7505).xác định được do con ic N7590 gây ra => thay luôn con ic N7590 thế là máy sóng gió vi vu luôn.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Xem thêm :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.