File Gionee M2 (8GB ROM) Android 4.4.2

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]