Samsung [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.], hàng xách tay mỹ, rom thêm tiếng việt trên nền 4.4.2 kitkat
Để có link và pass anh chị em diễn đàn cứ cho MAX ĐIỂM + Thanks + Comment tại đây, sẽ có pass và link inbox
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]