File cứu máy có tiếng việt : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Nếu ae muốn quay về với Viettel thì flash thêm file bên dưới còn ko thì cứ để xài cũng ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
File gốc : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Đã test ok ae gặp kèo múc mạnh tay nhé

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]