File edit trên nền stock SCL22KDI2FNF7
Hard reset không mất tiếng việt
Xóa tất cả App Nhật + Remove Knox
Khởi động mặc định là ngôn ngữ tiếng việt

Model:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Model name: GALAXY Note 3
Country: Japan (AU KDDI)
Version: Android 4.4.2
Changelist: 1990145
Build date: Mon, 23 Jun 2014 03:04:03 +0000Product Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

PDA:SCL22KDU2FNF7
CSC:SCL22KDI2FNF7
MODEM:SCL22KDU2FNF7

File có 1 số lỗi:
1) Vì là việt hóa nên sẽ bị lỗi trợ giúp đã dừng
2) Mặc định không có chương trình tin nhắn nên mình add thêm, do đó khi khởi động sẽ bị lỗi tin nhắn đã dừng
Nhưng 2 lỗi trên chỉ bị 1 lần, lần sau sẽ không bị nữa
Anh em nào pro thì kéo về edit lại dùm cho Rom hoàn thiện nha

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Pass: steamviethoa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]