Phiên bản Plus 2.4 cập nhật 08/08/2014
Đầu tiên cần đăng kí 1 Account [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.] để quản lí ứng dụng của bạn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.] (đăng kí bằng link này mình và bạn đều được tặng 1 ít $)
Làm theo hướng dẫn để có được 1 tài khoản đăng nhập trên StarApp, sau đó hãy đăng nhập vào hệ thống.
File hướng dẫn đầy đủ: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
SourceCode Demo: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]
Video Hướng dẫnChúc các bạn thành công